Ako naplánovať rozpočet na celý mesiac?

Koľkokrát sa stalo, že Ti koncom mesiaca chýbala hotovosť? Manažment osobných financií je veľké umenie, ktorého ovládanie síce vyžaduje veľa času, ale je prístupné každému. Rozumné plánovanie výdavkov adekvátnych príjmom je hlavná zásada, ktorá by Ťa mala sprevádzať pri nastavení rozpočtu na celý mesiac.

Dobre pripravený finančný plán Ti umožní nielen prevziať kontrolu nad vydávanými prostriedkami, ale tiež odkladať určitú sumu peňazí. Vyvstáva však otázka, ako ho správne naplánovať. Ďalej v texte nájdeš vhodné námety, ktoré Ti pomôžu naprojektovať rozpočet prispôsobený Tvojim potrebám a možnostiam.

Motivácia a cieľ

Pokiaľ nevidíš zmysel v príprave rozpočtu na každý mesiac a nedokážeš určiť, čo je Tvojim cieľom, celý proces sa míňa svojim účinkom. Aby Tvoj zápal neklesol pod vplyvom prvých nákupných pokušení alebo neprehral s Tvojou lenivosťou, vypíš na hárku papiera, na čo chceš minúť usporené prostriedky a zaves ho na chladničku, ktorú často používaš. Bude Ti pripomínať cieľ, ku ktorému smeruješ.

Zisti, kam smerujú Tvoje výdavky

Kvôli rozumnému nastaveniu výdavkov na najbližší mesiac si prever svoje aktuálne náklady. Pri usporiadaní svojich výdavkov najprv vytvor svoju vlastnú bilanciu, v ktorej usporiadaš výdavky do kategórií, ktoré si sám nastavíš – bežné náklady, ako napr. účty, a mimoriadne náklady, ako napr. nákupy, zábava, atď. Takto získaš obraz o tom, na čo a v akých sumách delíš svoje prostriedky každý mesiac. Podrobná analýza Ti pomôže vybrať kategórie, v ktorých máš možnosť ušetriť.

Definuj svoje príjmy a plánuj výdavky

Nevyhnutným krokom pri plánovaní rozpočtu je určenie svojich príjmov. Po zistení, koľko peňazí si minul v predchádzajúcich mesiacoch na konkrétne veci, posnaž sa naplánovať ich rozumnejšie do budúceho obdobia. Súčet všetkých výdavkov by nemal prekročiť súčet príjmov. Z celého objemu Tvojich príjmov by Ti mala zostať suma, ktorú budeš môcť v prípade náhlej potreby použiť.

Tvorba rozpočtu krok za krokom

Rozpočet nemusí byť pripravený v písomnej forme. Môžeš si ho viesť ručne v zošite, môžeš používať elektronické kalkulačné hárky alebo jednoduché, voľne prístupné programy dostupné na internete. 
Rozpočet by sa mal skladať z niekoľkých častí – prvá by mala obsahovať kategórie, na ktoré míňaš peniaze, druhá by mala slúžiť k návrhu Tvojich rozpočtových plánov, čiže koľko môžeš minúť pre danú kategóriu v danom časovom období, v poslednej časti si priebežne zaznamenávaj svoje výdavky. Priprav si tiež folder, krabičku alebo obálku, do ktorej budeš vkladať všetky svoje účty. Takto ani tie najmenšie výdavky neuniknú Tvojej pozornosti. Pozor – aby si neprežil sklamanie zo zápornej bilancie na konci mesiaca, je vhodné počas plánovania vytvoriť tiež kategóriu s inými výdavkami, ktoré napriek dôkladnému vedeniu rozpočtových účtov môžu uniknúť Tvojej pozornosti..

Nauč sa šetriť

Keď už máš prehľad o tom, ako vyzerali Tvoje doterajšie výdavky, a keď máš pripravený akčný plán na najbližší čas, zaveď zmeny do svojej každodennej rutiny. Začni šetriť na účtoch za elektrinu – vypínaj svetlo, používaj úsporné zariadenia a žiarovky, zmenši spotrebu vody – používaj umývačku riadu, do vodovodných batérií nainštaluj perlátory, používaj hrnce prispôsobené priemeru horáka a počas varenia používaj pokrievky – uvidíš, že účet za plyn bude menší. Nechoď do obchodu s potravinami bez nákupného zoznamu a kupuj výlučne tie výrobky, ktoré potrebuješ. Na nákupy oblečenia chodievaj začiatkom kalendárneho roka, v januári a vo februári, a tiež v júni, v júli a v auguste – vtedy sú totiž najväčšie výpredaje a akcie.

Na zábavu si urči niektorý deň v týždni – môže to byť ktorýkoľvek deň, v ktorom si budeš môcť dovoliť vyjsť do kina alebo stretnúť sa so známymi v kaviarni.