Čo by sa malo učiť o peniazoch na základnej škole?

Na hodinách chémie sme sa učili, ako správne určiť množstvo chlóru, ktoré nasypeme do bazénu, aby tam bola správna koncentrácia. Už sme sa ale neučili, ako si na ten bazén zarobiť. Alebo aspoň ako podobnú čiastku nenechať v bankových domoch v podobe úrokov.

Ani sme sa nenaučili, že keď je úrok za pôžičku 50 % týždenne, tak táto pôžička nie je úplne výhodná. Základné veci ako úroky, rozpočty, úvery a pod. sa často vyučujú až na vysokých školách. To si žiaci základných škôl nikdy nebudú požičiavať alebo sporiť? Ale budú!

Čo by sa malo o financiách učiť už v období základnej školy a ako pristupovať k dnešným deťom?

Prvá trieda: Ako fungujú peniaze?

Školákovi je potrebné najskôr vysvetliť systém vreckového, jeho pravidlá aj účel. Nech sa potom sám rozhoduje o tom, na čo minie svoje peniaze. Ale predtým by mal poznať ich hodnotu a význam peňazí vo všeobecnosti.

S vreckovým je vhodné začať už pri prváčikoch. V ich veku by im mali dve eurá týždenne, ktoré budú dostávať pravidelne napríklad v nedeľu večer. S každým ďalším školským rokom môžete vreckové zvyšovať. Deťom na druhom stupni môžete dávať mesačné vreckové v hodnote napríklad 20 eur a vyskúšať, ako sa im bude dariť hospodáriť v dlhšom časovom intervale. Naučia sa tak samy spoznávať pravú hodnotu peňazí a hospodáriť.

Tretia trieda: Ako riešiť rôzne finančné situácie?

Aj v prípade vreckového môže dieťa robiť drobné prešľapy a chyby. Preto by sa malo učiť, ako také chyby nerobiť. Je potrebné mu vštiepiť správne zásady, ktoré sa mu budú hodiť v dospelosti, keď bude riešiť napríklad spotrebiteľské pôžičky alebo hypotéku.

Dieťa tak zistí, že je nutné plánovať príjmy aj výdavky, vnímať otázku financií v súvislostiach a stanovovať si priority pri nákupe hračiek, dobrôt a iného tovaru. So stúpajúcim vekom to totiž dokáže aplikovať aj vo svojom živote a naučí sa riešiť rôzne finančné situácie.

Piata trieda: Bez práce nie sú koláče

Napríklad už na druhom stupni dieťa môže chcieť zvýšiť vreckové. Malo by sa však s ním o peniazoch hovoriť inak než ako o hračke. Nechajte si najskôr predložiť jeho argumenty, načúvajte a diskutujte o jeho požiadavkách. Ak nie je zvýšenie vreckového z finančných dôvodov možné, vysvetlite potomkovi, že nemôže mať všetko, čo si praje, aj keď niekto iný z triedy dostáva viac peňazí, nosí značkové oblečenie alebo má najnovšie technologické hračky.

Dieťa tak už v nízkom veku získa predstavu o reálnom fungovaní sveta, naučí sa robiť kompromisy a načúvať druhým pri formulovaní svojich požiadaviek.

Ôsma trieda: A ako to chodí doma?

Nespoliehajte sa na to, že sa vaši juniori naučia finančnej gramotnosti len v škole. Takto smerované výučbové programy nie sú zatiaľ príliš rozšírené a finančná problematika sa rieši len obmedzene napríklad v rámci občianskej náuky.

Deťom preto môžete aj sami objasniť niektoré základné finančné otázky chodu vašej domácnosti: vysvetliť princípy sporenia v banke, kedy a za akých podmienok je možné si požičať peniaze, prečo treba vracať dlhy a aké sankcie ľuďom hrozia pri nesplácaní záväzkov.

Ozrejmite im tvorbu jednoduchého domáceho rozpočtu, uveďte príklady pravidelných hlavných príjmov a výdavkov vrátane tých jednorazových, skúste sa zmieniť, k čomu môže viesť schodkový rozpočet a podobne.

Nechajte deti nahliadnuť do chodu vašej domácnosti nech vedia, že aj chlieb s maslom na večeru niečo stojí.

Prečitajte si tiež: