Deti a finančná gramotnosť

Finančná gramotnosť sa v médiách skloňuje stále častejšie, napriek tomu s ňou majú Česi a Slováci podľa odborníkov stále veľké problémy. Vedieť dlhodobo hospodáriť s peniazmi pritom nie je žiadna veľká veda.

Existujú totiž pomerne jednoduché pravidlá, na pochopenie ktorých stačí zdravý sedliacky rozum, sebakontrola, štipka odvahy a základné znalosti z matematiky. Vštepujte to deťom už od raného detstva, v živote sa im tak bude dariť omnoho lepšie!

Nevyhnutná súčasť výchovy

Finančná gramotnosť je dnes totiž nevyhnutnou súčasťou výchovy rovnako ako slušné správanie či zdravý životný štýl. Asi nikto neočakáva, že sa nevychované dieťa ako mávnutím čarovného prútika v škole premení na uhladeného gentlemana alebo distingvovanú dámu. Podobne sa nedá očakávať, že si deti osvoja finančnú gramotnosť samé od seba.

Najlepšie funguje rodičovský príklad. Dobré je začať už v predškolskom veku, aby deti pochopili hodnotu veci a peňazí čo najskôr . Prispôsobte výchovu finančnej zodpovednosti ich veku. Postupne im začnite dávať symbolické vreckové a zároveň trpezlivo vysvetľujte, ako si môžu našetriť na niečo „väčšie“. Skoro všetky deti na začiatku utrácajú vreckové na sladkosti, ale tým sa nenechajte odradiť. Zlepší sa to.

Rozprávajte sa s deťmi o peniazoch, ale opatrne

Dôležité je aj ovzdušie v rodine pri debatách o financiách. Menšie deti by rozhodne nemali byť svedkami vážnych diskusií o hroziacom rodinnom bankrote a vášnivých hádok kvôli chýbajúcim prostriedkom. Nechcete predsa dieťa nijako poznamenať.

Namiesto toho by vaše ratolesti mali odmalička získavať stále jasnejšiu predstavu o tom, kde sa peniaze vzali , kam ďalej putujú a ako s nimi správne zaobchádzať. Mali by vedieť, že bankomat nie je bezodný, že platí princíp „niečo za niečo“, a že je dôležité mať k dispozícii nejakú rezervu.

Kedy začať?

Odmalička. Od najútlejšieho veku. Deti nie sú zaťažené predsudkami a frázami typu „peniaze sú špinavé“, „peniaze kazia charakter“ a podobne. Programy, ako budú peniaze vnímať a cítiť, im do hlavy nahrávame predovšetkým my rodičia. Vieme, že deti vnímajú informácie veľmi citlivo.

Učte ich už od škôlky počítať peniažky – príjmy a výdaje. Postupne pridávajte témy ako pravidelné mesačné náklady, náklady na živobytie. Nechajte ich pochopiť sumu, ktorá zostáva, a prísť na to, čo sa s ňou deje.

Ako učiť finančnú gramotnosť?

  1. Rozprávajte sa o hodnote vecí a peňazí, začnite s tým už v predškolskom veku.
  2. Začnite dávať deťom symbolické vreckové.
  3. Trpezlivo vysvetľujte, prečo neutrácať na zbytočnosti a ako si našetriť na niečo väčšie.
  4. Hovorte im, odkiaľ sa peniaze berú, na čo sú potrebné a ako s nimi zaobchádzať.
  5. Ukážte im na príkladoch z bežného života, ako funguje finančný svet.
  6. Požičajte im cvičné peniaze a ukážte im, aké dôležité je plniť záväzky.

S pravdou von

Nikdy pred deťmi nezametajte finančné témy pod koberec. Naopak, rozprávajte sa s nimi o momentálnej finančnej situácii a dlhodobých finančných plánoch. Nezabúdajte, že práve otvorenosť, vzájomná dôvera a dôslednosť sú hlavnými predpokladmi toho, že si dieťa úspešne osvojí finančnú gramotnosť.

Prečítajte si aj: