Reklamácie

Milí zákazníci,

napriek tomu, že sa snažíme ponúkať bezchybné služby, môže nastať situácia, kedy služba nebude zodpovedať Vašim očakávaniam a práve z tohto dôvodu tu pre Vás máme možnosť Reklamácie.

Postup je nasledovný:

  1. Preštudujte si Reklamačný poriadok
  2. Vytlačte si Reklamačný formulár a dôsledne ho vyplňte – vyplňte všetky identifikačné údaje a určite nám napíšte nielen dôvod reklamácie, ale aj ako si predstavujete, že by sme mohli Váš problém vyriešiť
  3. Nezabudnite formulár podpísať a následne ho môžete naskenovaný zaslať na e-mail: reklamacie@pozickomat.sk alebo na adresu: Friendly Finance Slovakia s.r.o., Tallerova 4, 811 02 Bratislava- Staré Mesto

Na spracovanie Vašej Reklamácie máme zo zákona 30 dní odo dňa jej uplatnenia.

Pokiaľ reklamujete telefonicky na čísle +421 249 206 725, tak je takisto potrebné nám poslať aj písomnú reklamáciu podľa pokynov vyššie.