RPMN

Ročná percentuálna miera nákladov (RPMN) je údaj uvádzaný v percentách, ktorý hovorí o tom, koľko spotrebiteľ zaplatí za poskytnutie úveru v prípade, že by ho splácal rok. Má sa jednať o údaj, ktorý umožní vcelku objektívne a vypovedajúce porovnanie výhodnosti či nevýhodnosti jednotlivých pôžičiek. V mnohých prípadoch je však krajne mätúci.

Aby sme ukázali, ako zavádzajúci údaj môže RPMN byť, pozrime sa na jednoduchý príklad:

Peter potrebuje nutne požičať deň pred výplatou 100 eur. Požičia si od dobrého kamaráta Pavla. Druhý deň mu peniaze vráti a ešte Pavla pozve na pivo. Zaplatí zaň 2 eurá. V túto chvíľu poskytol Pavol svojmu kamarátovi pôžičku s RPMN vo výške 100 000%.

Sledovať RPMN u krátkodobých pôžičiek stráca zmysel. Nepožičiavame velké čiastky na dlhé mesiace, pomáhame Vám prekonávať krátkodobé finančné problémy. Akokoľvek je RPMN zavádzajúce, zverejňujeme ho, pretože chceme byť maximálne transparentní. Nepožadujeme za poskytnutie pôžičky žiadne úroky a netajíme pred Vami žiadne poplatky.