Proces pôžičky

Zvažujete pôžičku a zaujímajú Vás všetky kroky, ktoré s procesom pôžičky súvisia? Zoznámte sa s tým, ako prebieha žiadosť o pôžičku, jej schválenie a ako ju budete splácať.

Splácanie pôžičky

Pôžičky, ktoré poskytujeme, sa nesplácajú postupne. Celú čiastku nám spolu s poplatkom za poskytnutie úveru jednorázovo vrátite v deň, ktorý si sami stanovíte pri uzatváraní zmluvy.

Chápeme, že môžu nastať situácie, kedy potrebujete splatnosť predĺžiť. V takom prípade môžeme uzavrieť novú dohodu, v ktorej stanovíme nový termín. Vo Vašom profile nájdete formulár, prostredníctvom ktorého môžete vrátenie peňazí odložiť až o 31 dní. S predĺžením sa spája poplatok a zákonný úrok, ktorého výška sa odvíja od požičanej sumy.

Nesplácanie pôžičky riešime štandardnými zákonnými postupmi. Podrobnosti nájdete v zmluve.