Vyhrajte peniaze na Vianoce

Čo môžem vyhrať?

Môžete vyhrať finančnú odmenu vo výške od 25 eur do 100 eur a taktiež mimoriadny bonus 200 eur

V akom období súťaž prebieha?

Súťaž začína 27.11.2017 a končí 20.12.2017. Je rozdelená do 4 samostatných kôl.

Čo mám urobiť pre to, aby som vyhral?

Požiadajte si o pôžičku v priebehu súťaže v ľubovoľnej výške, pri potvrdení žiadosti nezabudnite udeliť súhlas s účasťou vo vianočnej súťaži. Akonáhle bude vaša pôžička schválená, budete zaradení do zlosovania.

Aké sú pravidlá - kto môže vyhrať a ako budú výherci vylosovaní?

Vyhrať môže každý žiadateľ, ktorému bola v období súťaže schválená žiadosť o pôžičku. Výherci budú vylosovaní náhodne spomedzi všetkých účastníkov, ktorí sa v danom období zúčastnili súťaže.


Kompletné pravidlá vianočnej súťaže sú k dispozícií tu.
Sock Tree Candies Candystick