Bankové účty pre splatenie úveru

Zvoľte si banku, v ktorej máte vedený svoj účet, urýchlite tým prevod.

     

BankaČíslo účtu
SWIFT
Československá obchodná banka, a. s.SK9675000000004017025659CEKOSKBX
Fio banka, a. s., pobočka zahraničnej bankySK1383300000002700334262FIOZSKBA
Poštová banka, a. s.SK1165000000000020528072POBNSKBA
Slovenská sporiteľňa, a. s.SK4609000000005035452990GIBASKBX
Tatra banka, a. s.SK4411000000002922885289TATRSKBX
Všeobecná úverová banka, a. s.SK9702000000003464522951SUBASKBX

                                                                                                            

Prosíme neposielajte platby poštovou poukážkou. Spracovanie platieb trvá dlhšie, v prípade že chcete platiť v hotovosti, peniaze vložte na ktorýkoľvek z vyššie uvedených účtov.