Aké sú dôsledky nesplácania pôžičky?

Pôžičku si možno vziať veľmi jednoducho – minimum formalít, žiadosť podaná cez internet a peniaze, ktoré dostanete na Váš účet za niekoľko minút. Stáva sa však, že problémy prídu s blížiacim sa termínom splatnosti. Problémom môže byť čas, nedostatok prostriedkov, roztržitosť. Čo robiť, keď úroky neprestávajú rásť a Vaša poštová schránka je plná nepretržite posielaných upomienok týkajúcich sa nesplácaných peňazí?

Pôžičku si môže vziať každý, ale zo skúseností vieme, že nie každý ju dokáže splatiť včas. V tom momente, keď meškáte s úhradou Vášho finančného záväzku, prestáva byť dôvod pre Vaše meškanie dôležitý. Vtedy prichádza čas na dôsledky. Čo Vás čaká a aký postup môžete očakávať?

Predovšetkým treba pohľadať zmluvy

Pokiaľ už vieme, že nedokážeme splatiť pôžičku včas, treba využiť možnosť predĺženia termínu splatnosti. Takáto možnosť je síce zaťažená ďalším poplatkom, avšak v niektorých situáciách dokáže vyriešiť problém. Koniec koncov, nielen nám záleží na splatení záväzku, preto je žiadúce vyjednať v celej záležitosti konsenzus. Samotné dôsledky nesplácania pôžičky by mali byť určené v zmluve, ktorú sme podpísali s finančnou inštitúciou.

Rátajte s upomienkami

Pokiaľ nebude dohodnuté predĺženie splatnosti pôžičky, musíte rátať s upomienkami zo strany finančnej inštitúcie. Môžu Vám zatelefonovať, poslať e-mail či sms, alebo tiež poslať upomienku prostredníctvom tradičnej pošty. V takej situácii je klient povinný zaplatiť poplatky súvisiace so zaslaním takýchto upomienok, v súlade s firemnými podmienkami poskytovateľa služby.

Vymáhanie dlhu

Pokiaľ upomienky nesplnia svoj účel a nepovedú k postupnému splácaniu pohľadávky, do procesu vstupuje vymáhač pohľadávok, ktorý nasmeruje celú záležitosť na súd. Náklady tohto procesu znáša dlžník. Dôsledkom tejto činnosti je najčastejšie vymáhanie exekútorom.

Čo s krátkodobými pôžičkami?

Krátkodobá pôžička cez internet neznamená, že dlžník ju nemusí splácať načas. Treba pamätať na to, že pokiaľ si ju niekto vzal s vedomím, že ju nebude schopný splácať, porušuje trestný poriadok. Existuje ešte jedna možnosť – pokiaľ dlžník dostane stálu prácu alebo príde k inému zdroju stálych príjmov alebo sa stane vlastníkom nehnuteľnosti, exekútor začne s vymáhaním dlhu.

Vplyv takejto situácie na budúcnosť klienta

Všetky vyššie vymenované situácie sa odzrkadlia v histórii klientovej schopnosti splácať dlh. Údaje sú odovzdávané úradom, ktoré sa zaoberajú hospodárskou štatistikou. Negatívne záznamy obmedzia fungovanie klienta na spotrebiteľskom trhu, keďže prestane byť dôveryhodným zákazníkom.