Ako študenti financujú svoje výdavky?

Čas štúdia je obdobie, kedy sú finančné potreby človeka veľké – internát, kurzy, učebnice, ale zárobkové možnosti sú dosť obmedzené. Štipendiá sú na univerzitách priznávané len hŕstke najlepších študentov, no a kvôli vyučovaniu si len máloktorý študent môže dovoliť stále zamestnanie. Finančná výpomoc rodičov má tiež svoje hranice.

Každý študent má svoje potreby, tak základné, ktoré sa úzko viažu k vzdelávaniu, ako aj dodatočné, ako napríklad osobnostný rozvoj, rozširovanie horizontov či zveľaďovanie svojho hobby. Všetko to ide do peňazí, no rozpočet študenta je obmedzený. Kde teda môžu študenti hľadať dodatočnú finančnú pomoc?

Dohoda o vykonaní práce

Veľa zamestnávateľov ochotne zamestná študentov. Pri zamestnaní na dohodu o vykonaní práce študentov, ktorí majú menej ako 26 rokov, má zamestnávateľ vytvorené priaznivé daňovo-odvodové podmienky. Takáto dohoda však nie je výhodná iba pre zamestnávateľa. Študenti, ktorí pracujú na dohodu o vykonaní práce, majú často možnosť dohodnúť si so zamestnávateľom pružnú pracovnú dobu a keď sa rozhodnú ukončiť svoj pracovný vzťah, nespôsobí im to žiadne veľké komplikácie.

Freelancer

Freelancer je termín z angličtiny, ktorý charakterizuje osobu pracujúcu bez úväzku, vykonávajúcu projekty na objednávku. Takáto práca je veľmi vhodná pri profesiách ako: fotograf, novinár, copywriter, prekladateľ, informatik. Pokiaľ máš niekoľko voľných hodín týždenne, premysli si takúto formu zamestnania.

Študentská pôžička

Pôžičkové firmy, ktoré pôsobia na slovenskom trhu, zameriavajú svoju ponuku tiež na študentov, ktorí môžu potrebovať dodatočnú finančnú injekciu. Pokiaľ sa v Tvojom mesačnom finančnom pláne objavia neočakávané výdavky, čakáš na štipendium alebo výplatu z brigády, premysli si možnosť pôžičky od takýchto finančných inštitúcií. Stačí vyplniť žiadosť online, počkať si na rozhodnutie finančnej inštitúcie a následne v priebehu 15 minút peniaze prídu na Tvoj účet.