Reklamácie

Milí zákazníci,

napriek tomu, že sa snažíme ponúkať bezchybné služby, môže nastať situácia, kedy služba nebude zodpovedať Vašim očakávaniam a práve z tohto dôvodu tu pre Vás máme možnosť Reklamácie.

Postup je nasledovný:

   

  1.  Preštudujte si Reklamačný poriadok    
  2.  Vytlačte si Reklamačný formulár a dôsledne ho vyplňte – vyplňte všetky identifikačné údaje a určite nám napíšte nielen dôvod reklamácie, ale aj ako si predstavujete, že by sme mohli Váš problém vyriešiť    
  3.  Nezabudnite formulár podpísať a následne ho môžete naskenovaný zaslať na e-mail: reklamacie@pozickomat.sk alebo na adresu: Friendly Finance Slovakia s.r.o., Tallerova 4,  811 02 Bratislava- Staré Mesto  

Na spracovanie Vašej Reklamácie máme zo zákona 30 dní odo dňa jej uplatnenia.

Pokiaľ reklamujete telefonicky na čísle +421 249 206 725, tak je takisto potrebné nám poslať aj písomnú reklamáciu podľa pokynov vyššie.

Alternatívne riešenie sporu

Spotrebiteľ si môžu svoje práva a nároky voči Friendly Finance Slovakia s.r.o. uplatňovať aj v rámci alternatívneho on-line riešenia sporu. On-line riešenie sporu zabezpečuje Európska komisia a slovenské kontaktné miesto riešenia sporov on-line (RSO). Rovnako aj nároky Friendly Finance Slovakia voči Spotrebiteľovi môžu byť uplatnené prostredníctvom európskej platformy. Sťažnosť môžete podať prostredníctvom platformy riešenia sporov on-line (RSO) na stránke https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/index.cfm?event=main.home.show&lng=SK . Sťažnosť bude vybavená do 90 dní.